information
This translation is provided for convenience only. The original English version shall be the sole legally binding version of this text.

osu! telif hakları politikası

osu! ağırlıklı olarak topluluk odaklı bir oyundur. Tüm oyun seviyeleri (beatmapler) topluluk üyeleri tarafından oluşturulur ve karşıya yüklenir. Bu durum çoğunlukla ilgili telif hakkı sahiplerinden doğru bir biçimde izin alınmadan gerçekleştirilir. Biz, bu yüklenen içeriklerin reklamını yapmıyor, veya bu içeriklerden doğrudan herhangi bir gelir elde etmeye çalışmıyoruz. Oyunun gelir kaynağı ise tamamen kullanıcı bağışlarından sağlanmaktadır.

Elde ettiğimiz bağışların büyük bir bölümü müzik lisanslama için kullanılmaktadır. Lisanslama sorguları music@ppy.sh adresine gönderilebilir.

Bunun olmaması halinde, osu!, telif hakkı ihlali halinde Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. 512 uyarınca aşağıdaki politikayı benimsemiştir.

osu!'nun Hak İddia Edilen İhlal Bildirimini Alacak Atanmış Temsilcisi ("Atanmış Temsilci") bu belgenin sonunda mevcuttur, ve Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakları Bürosu'nda erişilebilir halde bulunmaktadır (https://www.copyright.gov/dmca-directory/). osu!, telif hakkı ve diğer fikir mülkiyeti haklarını oldukça ciddiye almaktadır.

osu!'nun politikaları şunlardır:

 1. üçüncü şahısların telif haklarını ihlal edebilecek materyallerin barındığı düşünülen içeriklere olan erişimi derhal engelleme veya içeriği kaldırma; ve
 2. mükerrer suçlular için hizmeti sonlandırma.

Telif hakkı ihlallerini bildirme

Eğer osu! web sitesinde veya hizmetlerinde barınan ya da bu site üzerinden erişilebilen içerikler sizin telif hakkınızı ihlal ediyorsa, lütfen aşağıda listelenen Atanmış Temsilci'ye hak iddia edilen telif hakkı ihlali ile ilgili aşağıdaki bilgileri içeren bir bildirim gönderin (bu gereklilikleri doğrulamak için bir hukuk müşavirine danışın veya 17 U.S.C. 512(c) yasasına göz atın:)

 1. Sözde ihlal edilen telif hakkının sahibi adına vekalet etmeye yetkili kişinin fiziksel veya elektronik bir imzası;
 2. İhlali iddia edilen telifli eserlerin teşhisi, veya eğer tek bir çevrimiçi sitede bulunan birden fazla telifli eser tek bir bildirim altında ele alınıyorsa, bu sitede bulunan ilgili eserlerin bir temsilci listesi;
 3. İhlal ettiği veya ihlal faaliyetlerinin konusu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi engellenecek materyalin teşhisi, ve osu!'nun ilgili materyali konumlandırmasına olanak sağlayacak makul miktarda bilgi;
 4. Bildirenin iletişim bilgileri; adres, telefon numarası ve mevcutsa e-posta adresi gibi;
 5. Bildirenin işbu materyalin kullanım şeklinin telif hakkı sahibince, onun aracısınca, veya kanunen izinsiz olduğuna dair iyi niyetli bir inanca sahip olduğunu belirten bir beyan; ve
 6. Bildirimde bulunan bilgilerin tutarlı, ve bildirimde bulunan tarafın ihlali söz konusu telif hakkının sahibi adına vekalet etmeye yetkili olduğuna dair yeminli ifadesi.

Hak iddia edilen telif hakkı ihlalinin eksiksiz ve düzgün bir bildirimi Atanmış Temsilci tarafından teslim alındığında, veya eğer osu!, osu! servislerinde bulunan bir dosyanın telif hakkını ihlal eden materyaller barındırdığına iyi niyetle inanıyorsa:

Aşağıdakileri uygulamak osu!'nun politikasıdır:

 1. hak iddia edilen ihlalin bildiriminde teşhis edilen içeriğe erişimi engelleme veya devre dışı bırakma;
 2. içerik sağlayıcısını, üyeyi veya kullanıcıyı içeriğe olan erişimin engellendiği veya devre dışı bırakıldığı yönünde bildirme; ve
 3. mükerrer ihlalci aboneler veya hesap sahipleri için uygun durumlarda hizmeti sonlandırma.

Karşı bildirim gönderme

Eğer içerik sağlayıcısı, üye veya kullanıcı kaldırılan veya erişimi devre dışı bırakılan içeriğin ihlal oluşturmadığına inanıyorsa, ya da içerik sağlayıcısı, üye veya kullanıcı ilgili içeriği telif hakkı sahibinden, telif hakkı sahibinin aracısından, veya kanunlara göre yayınlama ve kullanma hakkına sahip olduğuna inanıyorsa, içerik sağlayıcısı, üye veya kullanıcı aşağıda listelenen Atanmış Temsilci'ye aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı bildirim gönderebilir:

 1. İçerik sağlayıcısının, üyenin veya kullanıcının fiziksel veya elektronik bir imzası;
 2. Kaldırılan veya erişimi engellenen içeriğin teşhisi, ve ilgili materyalin kaldırılmadan veya erişimi engellenmeden önceki konumu;
 3. İçerik sağlayıcısının, üyenin veya kullanıcının ilgili materyalin bir yanlışlık sonucu ya da kaldırılacak veya devre dışı bırakılacak materyalin hatalı tespiti dolayısıyla kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına dair iyi niyetli bir inanca sahip olduğunu belirten yeminli ifadesi; ve
 4. İçerik sağlayıcının, üyenin veya kullanıcının ismi, adresi, telefon numarası, mevcutsa e-posta adresi ve bu kişi veya kuruluşun, içerik sağlayıcısının, üyenin veya kullanıcının bulunduğu yargı bölgesi için, eğer içerik sağlayıcısının, üyenin veya kullanıcının adresi Amerika Birleşik Devletleri sınırları dışındaysa, Los Angeles Vilayeti, Kaliforniya için Federal Bölge Mahkemesinin yargı yetkisine rıza gösterdiğine, ve bu kişi veya kuruluşun iddia edilen ihlale ilişkin bildirimde bulunan kişiden veya bu kişinin bir aracısından işlem tebligatını kabul edeceğine dair bir beyan.

Eğer Atanmış Temsilci tarafından bir karşı bildirim teslim alınırsa, osu!, alınan karşı bildirimin bir kopyasını asıl şikayetçi tarafa göndererek 10 iş günü içerisinde kaldırılan içeriğin değiştirilebileceğini veya bu içeriğe erişim engelinin kaldırılabileceğini bildirebilir. Telif hakkı sahibi, içerik sağlayıcısı, üye veya kullanıcı aleyhine bir mahkeme kararı talep eden bir dava açmadığı sürece, karşı bildirimin alınmasından 10 ila 14 iş günü veya daha uzun bir süre içerisinde, osu!'nun takdirince, kaldırılan içerik değiştirilebilir, ya da ilgili içeriğe olan erişim engeli kaldırılabilir.

Atanmış Temsilci iletişim bilgileri

E-posta: copyright@ppy.sh (24 saat içinde yanıt garantili)

Posta Adresi:

Dean Herbert
41 Gregory Street
Wembley, WA, 6014
Australia

En son 7 Kasım 2019 tarihinde güncellendi. Geçmişi buradan görüntüleyin.